dinsdag, 10. maart 2009 - 21:26

VVD wil spoeddebat gaswinning rond Franeker

Franeker

VVD-kamerlid Halbe Zijlstra heeft dinsdag tijdens het vragenuurtje geen bevredigende antwoorden gekregen van minister van der Hoeven, op zijn vragen over de gaswinning rond Franeker, en de bodemdaling die daar het gevolg van kan zijn.

Halbe Zijlstra: 'De minister liet in oktober nog weten dat er alleen vergunningen zouden worden verleend als er concrete afspraken over schadecompensatie zijn gemaakt. Ook lijkt het mij voor de hand liggen dat we de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van de bodemdaling afwachten, voordat we een nieuwe vergunning verstrekken.'

''Ik begrijp de onrust in Friesland heel goed', aldus Zijlstra. 'Het gaat hier om een kwetsbaar gebied, waarbinnen terecht strenge eisen aan bijvoorbeeld de bodemdaling zijn gesteld.'

De VVD heeft een spoeddebat over dit onderwerp aangevraagd en de minister gevraagd niet tot vergunningverlening over te gaan tot dit debat heeft plaatsgevonden.
Provincie:
Tag(s):