maandag, 23. februari 2009 - 15:43

VVD Zuidhorn wil af van kapvergunning

Zuidhorn

De gemeenteraad van Zuidhorn bespreekt maandag 23 februari een voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zuidhorn op te schonen. Dit in het kader van deregulering. De fractie van de VVD wil graag nog een stapje verder: het afschaffen van de kapvergunning. Daartoe zal de fractie van de VVD een motie indienen.

Volgens de VVD is de kapvergunning een regel wat de burgers de meeste irritaties geeft. Ook in de nieuwe APV is er nog sprake van de verplichting om een kapvergunning aan te vragen. Voor solitaire bomen met een grotere doorsnee dan 20cm op 1.30 hoogte is nog steeds een kapvergunning nodig.

De kapvergunning is ingevoerd omdat de gemeente grip wil houden op de groenstructuren in de openbare (gemeentelijke) ruimte. Deze structuren zijn van belang voor de beleving van het stads- en dorpsschoon en zijn beeldbepalend binnen de bebouwde kom. In slechts geringe mate zijn (individuele) houtopstanden in particuliere tuinen beeldbepalend.

Als gevolg van deze redenering stelt de VVD dat houtopstanden op particuliere grond binnen de bebouwde kom niet zo zeer de bescherming van de kapvergunningplicht behoeven. Daarom stelt de VVD voor om de kapvergunningplicht voor houtopstanden die zich op particulier terrein binnen de bebouwde kom bevinden te laten vervallen.
Provincie:
Tag(s):