dinsdag, 17. februari 2009 - 9:48

VWA dreigt website met kort geding

Groningen

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) dreigt www.HierMagHetWel.nl
met een kort geding als de website een foto van een VWA-controleur
niet verwijdert.

De foto werd gemaakt op 6 februari jongstleden in de rechtbank van Groningen bij de rookverbod-zaak tegen café De Kachel. De betrokken ambtenaar werd belaagd door daar aanwezige horeca-ondernemers en moest door parketwachters afgeschermd worden.

Uitgever Tressis Publishing is vooralsnog niet van plan om medewerking te verlenen. Het is niet bekend of de VWA ook andere media heeft gesommeerd om beeldmateriaal te verwijderen. Onder anderen tv-zender SBS plaatste op haar site een reportage over het omstreden onderwerp. Ook hier is de betrokken ambtenaar zichtbaar.

De advocaat van de VWA stelt dat de foto inbreuk maakt op het portretrecht van de betrokkene en op de bescherming van diens levenssfeer. De uitgeverij beraadt zich momenteel met haar advocaat op het vervolg van de kwestie.
Provincie:
Tag(s):