donderdag, 19. februari 2009 - 10:04

VWA start controle op leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop

Amersfoort

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is het afgelopen weekend in Amersfoort gestart met intensieve controles op leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop. Er mag geen alcohol verkocht worden aan jongeren tot 16 jaar en geen sterke drank aan jongeren tot 18 jaar. De controles vinden plaats in het kader van het project Amersfoort Fr!s, gestart om gezondheidsschade bij jongeren door alcoholgebruik tegen te gaan.

Tijdens het weekend zijn 28 verkooppunten bezocht. De controleurs van de VWA controleerden tijdens deze eerste actie in bedrijfskleding. Zij hebben de ondernemers gewezen op de regels en informatie gegeven over de wijze waarop de regels nageleefd kunnen worden.

Het komend jaar zal de VWA zeer regelmatig in Amersfoort de leeftijdsgrenzen controleren, soms in bedrijfskleding en soms in burger. Alle alcoholverkopers zoals supermarkten, slijterijen, cafés, discotheken, sportkantines en evenementen kunnen controle verwachten. Ondernemers die in de fout gaan krijgen een boete. De hoogte daarvan varieert van 900 tot 3.600 euro. Als er uiteindelijk geen verbetering optreedt kan de gemeente besluiten om vergaande maatregelen te nemen, zoals het intrekken van de drankvergunning.
Provincie:
Tag(s):