zaterdag, 11. juli 2009 - 10:45

Waals ook waarnemend-burgemeester in Venray

Venray

Gouverneur Léon Frissen heeft de Venrayse burgemeester Jos Waals met ingang van 1 september 2009 benoemd tot waarnemend burgemeester van die gemeente.

Koningin Beatrix heeft Waals met ingang van 1 september 2009 eervol ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Venray vanwege het bereiken van het einde van zijn huidige ambtstermijn. De Gouverneur heeft de burgemeester tot waarnemer benoemd nadat hij hierover overleg heeft gevoerd met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Venray.

Inmiddels is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van de gemeente Venray in gang gezet. Naar verwachting zal een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester begin januari 2010 zijn werkzaamheden kunnen oppakken. De waarneming van het burgemeestersambt door Jos Waals zal tot die tijd voortduren.
Provincie:
Tag(s):