donderdag, 28. mei 2009 - 9:36

Waarschuwings-register Logistieke Sector van kracht

Den Haag

De transport- en logistieke sector gaat met ingang van 1 juni 2009 gebruik maken van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS). Dit waarschuwingsregister is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN), ACN, EVO, FENEX en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

In het register worden de namen opgenomen van ex-personeelsleden, uitzendkrachten en personeel van onderaannemers die zich schuldig hebben gemaakt aan criminele activiteiten. Opname vindt pas plaats als door de deelnemer aangifte is gedaan van deze criminele activiteiten en de betreffende medewerker is ontslagen of het gedrag ontslagwaardig is.

Wapenen tegen interne criminaliteit

Met behulp van het register wil de logistieke sector zich wapenen tegen de gevolgen van interne criminaliteit. Diefstal door het eigen personeel kost het bedrijfsleven gemiddeld 6% van de winst. Van bedrijven in de logistieke sector is 87% ten minste één keer slachtoffer geworden van enige vorm van criminaliteit door het eigen personeel. In veel gevallen gaat het daarbij om ladingdiefstal.

Goedgekeurd door College bescherming persoonsgegevens

Werkgevers kunnen het waarschuwingsregister raadplegen om nieuwe werknemers te toetsen. Het waarschuwingsregister is goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens. Sinds 2005 kent de detailhandel al een waarschuwingsregister. Dit register wordt steeds vaker en met groot succes ingezet bij de bestrijding van criminele activiteiten in de detailhandel.
Provincie:
Tag(s):