maandag, 14. september 2009 - 10:15

Wachtlijsten jeugdzorg: Rouvoet voert druk op Amsterdam en Rotterdam op

Den Haag

Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) wil binnen een paar weken glashelder van de stadsregio’s Amsterdam en Rotterdam horen of ze volgens afspraak de wachtlijsten jeugdzorg eind dit jaar hebben weggewerkt. Indien dan blijkt dat de afspraken niet worden nagekomen, zal hij een procedure voor een bestuurlijke aanwijzing starten.

Positief is dat bestuurders van verreweg de meeste andere provincies en stadsregio’s wel verwachten op tijd de wachtlijsten te hebben opgelost. Minister Rouvoet heeft dit de Tweede Kamer vandaag in een brief bekendgemaakt.

In 2008 heeft Rouvoet met de provincies en grootstedelijke regio’s prestatieafspraken gemaakt, die erin moeten resulteren dat eind 2009 de wachtlijsten weg zijn.

Cijfers over het tweede kwartaal van 2009 laten echter een lichte stijging van de wachtlijsten zien, terwijl een forse daling vereist was. Rouvoet heeft alle bestuurders van provincies en stadsregio’s afzonderlijk om uitleg hierover gevraagd.

Tien provincies en stadsregio’s verwachten dat hun wachtlijsten eind 2009 zijn weggewerkt: Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland, Limburg, de stadsregio Haaglanden, Groningen en Friesland.

Voor Groningen en Friesland geldt daarbij dat deze verwachting er is, ondanks het feit dat de groei van de vraag hoger is dan waarmee is rekening gehouden in de prestatieafspraken.

Drie andere provincies – Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland – melden ook een bovengemiddelde groei van de vraag naar jeugdzorg. Deze provincies hebben Rouvoet toegezegd een extra inspanning te leveren om alsnog aan de prestatieafspraken te kunnen voldoen.

Rouvoet vindt het onacceptabel als de stadsregio’s Amsterdam en Rotterdam zich niet aan de afspraken houden. Ze krijgen nog gelegenheid om op korte termijn formeel uitsluitsel te geven over het al dan niet oplossen van de wachtlijsten.

Indien dan blijkt dat de wachtlijsten niet worden weggewerkt, zal een aanwijzingsprocedure richting deze stadsregio’s worden opgestart. Dit komt erop neer dat de minister hen een bestuurlijke opdracht geeft om de afspraak alsnog te realiseren.

Daarnaast roept minister Rouvoet provincies uit oogpunt van solidariteit en in het belang van de betrokken kinderen op elkaar te helpen. Dit kan door flexibeler afspraken te maken met zorgaanbieders. Dit betekent dat provincies met meevallende groei zorgplaatsen voor kinderen beschikbaar kunnen stellen aan provincies met tegenvallende groei.

De prestatieafspraken over het wegwerken van de wachtlijsten houden in dat gegeven de verwachte landelijke groei van de zorgvraag, er met de beschikbaar gestelde middelen eind 2009 geen kind langer dan 9 weken hoeft te wachten op hulpverlening.

De provincies trokken hier zelf eigen geld voor uit; Rouvoet gaf hiertoe een extra financiële injectie van 115 miljoen euro. Hiermee stelde hij de provincies in staat om de wachtlijsten weg te werken en een groei van de zorgvraag (tot 8,4% over 2009) op te vangen.
Provincie:
Tag(s):