maandag, 12. oktober 2009 - 17:02

Wagnerplein, bruisend hart van de stad

Tilburg

Het Wagnerplein en omgeving moeten een bruisend hart worden voor Tilburg Noord. Dat is de kern van het convenant dat wethouder Gon Mevis (wijkwethouder Noord) namens de gemeente gisteren ondertekende met negen partijen. In het convenant Wagnerplein, bruisend hart van Tilburg Noord staan de ambitie en acties beschreven om de sociale ontwikkeling rondom het Wagnerplein op gang te houden.

De tien organisaties hebben afgesproken om met elkaar samen te werken om de ambitie te realiseren. Het convenant benoemt de kwaliteiten die nodig zijn om van het Wagnerplein het bruisende hart van Tilburg Noord te maken. Dit zijn: een omgeving die zorgt dat het plein een logische, prettige en veilige ontmoetingsplek is, een goed functionerend netwerk van organisaties rond het plein en een intensief en divers gebruik van het plein. Bij iedere ontwikkeling wordt getoetst of deze bijdraagt aan de sociale ambitie.
Provincie:
Tag(s):