woensdag, 8. juli 2009 - 21:01

Wandel- en fietspad langs de Mark

Breda

Het huidige wandelpad langs de Mark tussen de Julianalaan en Baronielaan wordt geschikt gemaakt voor gebruik door zowel wandelaars als fietsers. Het gaat daarbij om goede op- en afritten voor fietsers, veilige aansluitingen op de doorgaande wegen en het plaatsen van de juiste borden.

Tussen de Julianalaan en Baronielaan ten westen van de Mark ligt een wandelpad. Dat pad wordt in de praktijk veel gebruikt door fietsers, hoewel dat formeel niet is toegestaan en het niet ingericht is voor fietsgebruik. Door een aantal beperkte maatregelen wordt het wandelpad aangepast, zodat zowel wandelaars als fietsers er veilig gebruik van kunnen maken.
Deze fietsroute is opgenomen in de nota ‘Fietsen net zo makkelijk’ die de gemeenteraad eind 2007 heeft vastgesteld. Het is een aantrekkelijke doorgaande route langs het water, die bij veel fietsers erg populair is.

De gemeente gaat nu werken aan een voorlopig ontwerp, dat zij met direct omwonenden en andere belanghebbenden bespreekt.
Verwacht wordt dat de gecombineerde wandel- en fietsroute in de loop van 2010 gerealiseerd wordt.
Provincie:
Tag(s):