woensdag, 24. juni 2009 - 21:02

Wat kunt u rondom de TT van de politie verwachten?

Assen

Met meer dan 100.000 bezoekers op de wedstrijddag en tienduizenden bezoekers in de dagen ervoor, is de TT al jarenlang het grootste evenement van het Noorden. Hoe gezellig het ook is, al die bezoekers verhogen wel de kans op ongeregeldheden of overlast.

Net als bij elk ander grootschalig evenement, heeft de politie ook bij de TT met verschillende belangen te maken. Aan de ene kant zijn er de bezoekers, die in veiligheid en gezelligheid zoveel mogelijk van het evenement willen genieten. Aan de andere kant zijn er de belangen van de inwoners van Assen en omgeving, waarvoor de beperking van overlast centraal staat. De taak van de politie is om deze belangen, die soms tegenstrijdig zijn, met elkaar te verenigen.

Een goede voorbereiding is het halve werk. De ervaringen van de afgelopen jaren heeft de politie geleerd waar de risico’s extra groot zijn. In die gebieden wordt veel aan preventie gedaan. Denk aan plaatsen waar wildkampeerders hun tenten opslaan of plaatsen waar traditioneel veel overlast ontstaat. De controle op vergunningen, die door de gemeente wordt uitgevoerd, past ook in dit kader. Met deze maatregelen wordt het aantal overtredingen en de overlast op voorhand beperkt. Tegen mensen die zich ondanks de preventieve inzet niet aan de voorschriften houden, wordt streng opgetreden.

Eigenlijk zijn er twee evenementen, namelijk het sportevenement met races en de festiviteiten in de binnenstad. De inzet van de politie wordt over deze twee evenementen verspreid. Natuurlijk wordt ook de rest van Drenthe niet vergeten; de inzet is zo geregeld dat de rest van de provincie over de reguliere politie-inzet kan beschikken.
De inzet bij de races heeft als doel om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Voor de begeleiding van het verkeer en het uitvoeren van extra alcoholcontroles wordt een verkeershandhavingsteam ingezet. Tegelijk zullen er agenten aanwezig zijn om op te treden bij eventuele incidenten.

Bij de festiviteiten in de stad staat de gezelligheid voorop, dat vindt óók de politie. De mobiele teams, die zorgen voor de handhaving van de openbare orde, zullen de bezoekers dan ook genoeg ruimte geven om ongestoord van het feest te genieten. De aanpak is erop gericht om aanwezig te zijn vóór de gezelligheid uit de hand dreigt te gaan lopen. De surveillerende agenten houden dus actief een oogje in het zeil, zonder overal bovenop te zitten. Ook hier geldt echter dat strafbare feiten niet worden getolereerd. Het moet immers voor iedereen gezellig blijven!
Provincie:
Tag(s):