woensdag, 18. februari 2009 - 10:02

Waterbeheer kost burger steeds meer

De waterschapsbelastingen zijn toegenomen van 1 130 miljoen euro in 1995 tot 2 165 miljoen euro in 2009. Deze belastingen stijgen daarmee ruim twee keer zo snel als de inflatie.

Daarnaast kunnen waterschappen ook (vaar-)wegen beheren. De kosten die de waterschappen maken voor deze taken worden vrijwel geheel betaald uit de waterschapsbelastingen.

Huishoudens en bedrijven betalen zuiveringsheffing voor de zuivering van afvalwater. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate waarin zij het water vervuilen. Voor watersysteembeheer en (vaar-)wegenbeheer betalen alle belanghebbenden.

De belasting die opgelegd wordt voor het watersysteembeheer en het (vaar-)wegenbeheer wordt de laatste tien jaar steeds meer opgebracht door huiseigenaren, bezitters van bedrijfspanden en bewoners, en steeds minder door grondbezitters. De heffing die eigenaren van huizen en bedrijfspanden betalen is gebaseerd op de WOZ-waarde.

Het aandeel van eigenaren van huizen en bedrijfspanden in de belasting voor watersysteembeheer en (vaar-)wegenbeheer is gestegen van 39 procent in 1995 naar 51 procent in 2009, terwijl het aandeel dat bewoners betalen met bijna de helft is toegenomen, van 26 procent naar 37 procent. Grondbezitters brengen in dit jaar 12 procent (35 procent in 1995) van deze belastingen op.

Het aandeel dat huishoudens en bedrijven betalen voor de zuivering van afvalwater is al jaren onveranderd. Huishoudens betalen iets meer dan 70 procent, bedrijven iets minder dan 30 procent van de zuiveringsheffing.
Categorie:
Tag(s):