maandag, 29. juni 2009 - 20:28

Waterbodemsanering Westerdiep afgerond

Wildervank

Medio maart startte de gemeente Veendam, in samenwerking met waterschap Hunze & Aa’s, de sanering van de bodem van het Westerdiep (Wildervank). De laatste werkzaamheden daarvoor zijn nagenoeg afgerond. Daarmee is de bodem en het water van het Westerdiep weer schoon.

De sanering van het Westerdiep betrof het zogenaamde baggerwerk voor klasse 3 en 4 slib. Het slib dat uit het kanaal is gebaggerd, wordt na het indrogen, gebruikt als bouwstof. Al jaren zorgde het bagger in het Westerdiep voor overlast bij omwonenden. Door de vele kleurstoffen in het water en de geringe doorstroming ervaarden de bewoners stankoverlast, kroos en drijfvuil en was de oppervlakte van het water sterk vervuild. Doordat sommige delen van het Westerdiep nu schoongebaggerd zijn, is de doorstroming van het water bevorderd, waardoor de zuurstofhuishouding en het doorzicht toenemen.
Provincie:
Tag(s):