woensdag, 17. juni 2009 - 19:37

"Watercanonnen" uit Nijmegen

Sjoerd en Rik uit klas 2 Havo/VWO van het NSG Groenewoud in Nijmegen hebben woensdag van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat een prijs gekregen voor hun ontwerp voor het 26e venster van de Watercanon.

Vorig jaar heeft de staatssecretaris bij de lancering van de Nederlandse Watercanon in december middelbare scholieren uitgedaagd een extra canonvenster te ontwerpen, dat zich afspeelt in de toekomst tussen nu en het jaar 2100. Hierin geven scholieren hun toekomstbeeld voor water in hun eigen regio.

In het winnende venster stellen de makers voor om in de toekomst op iedere plek in huis waar stromend water is een klein waterrad te plaatsen. Zoals in het inbouwreservoir van de wc en de afvoer van gootsteen. ,,Dit levert energie op, is goedkoop en ook nog goed voor het milieu. Waterenergie kan volgens ons overal gewonnen worden. Je hebt alleen maar stromend water nodig’, aldus de trotse winnaars. Zij mogen een dag met hun klas naar het wildwatersport complex Dutch Waterdreams.

Alle 26e canonvensters die de jongeren hebben ontworpen hebben een plek gekregen op de website van de watercanon: www.watercanon.nl. De winnaar krijgt een ereplek op de site.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking in het NAi in Rotterdam nam Huizinga ook de eerste versie van de publieksuitgave van de watercanon ‘Zoden aan de dijk; 25 peilingen naar Nederland als waterland’ in ontvangst. Het canonboek ligt vanaf vandaag in de boekhandel en is op te vragen bij uitgeverij Bert Bakker.

Huizinga heeft vorig jaar de opdracht gegeven tot het schrijven van een canon over de Nederlandse watergeschiedenis. De Watercanon blikt in 25 vensters terug op de Nederlandse watergeschiedenis. Van alles komt aan de orde, zoals dijkbouw, waterbeheer, water en cultuur, visserij, overstromingen en recreatie.

De watercanon is een onderdeel van een onderwijspilot ‘Waterreis door de Tijd’.

Het doel is vooral jonge Nederlanders meer te betrekken bij de uitdagingen en kansen die klimaat- en wateropgaven met zich meebrengen. Er zijn lespakketten ontwikkeld voor het basis- en middelbaar onderwijs. Hiervoor is ook een 3D Waterkaart ontwikkeld. Deze kaart laat zien hoe water door het landschap stroomt en wat de invloed is van een veranderende zeespiegel en hogere rivierafvoeren. Meer informatie hierover is te vinden op: www.watercanon.nl

Tijdens het evenement was de reizende tentoonstelling over de watercanon voor het eerst te zien. De tentoonstelling bestaat uit panelen met aan één kant de iconen uit de Watercanon, en aan de andere kant jongerenfoto’s van de expositie in de dependance van het Rijksmuseum, Huis Marseille. Deze tentoonstelling reist in de loop van het jaar verder langs musea als Neeltje Jans en Watermuseum Cruquius, bezoekerscentra en openbare bibliotheken in gemeenten die een rol spelen in de vensters van de watercanon zoals Kamerik, Borgharen en Leiden.
Provincie:
Tag(s):