woensdag, 13. mei 2009 - 19:44

Wateroverlast Odaparking aangepakt

Sittard

De gemeente Sittard-Geleen heeft een krediet van € 600.000 beschikbaar gesteld voor het oplossen van de wateroverlast in de Odaparking en voor aanpassingen ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid en de bereikbaarheid, verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. Vanaf het begin is sprake van wateroverlast in de garage.

In de zijwanden van de garage zijn op 1.80 meter boven het peil van de vloer instroomopeningen gemaakt om stijging van het grondwater in extreme situaties te reguleren. Door de instroomopeningen komt regelmatig water naar binnen dat zich verzamelt in de goot aan de onderkant van de zijwanden van de garage. Zodra de goot vol is, ontstaan er met name bij de buitenmuren plassen water. Op een aantal plaatsen in de garage zijn in de vloer dilatatievoegen aangebracht die de uitzetting door uitwendige krachten of verandering van temperatuur opvangen. Via de goot stroomt het water door deze voegen naar de voetgangersgebieden, die dan ook onder water staan. In eerste instantie is afgewacht of sprake was een tijdelijk probleem. Vervolgens is getracht de overlast aan te pakken door het wegpompen van het water. Dit bleek ook niet te werken. Onderzoek heeft uitgewezen dat het instromende water niet wegzakkend, stagnerend regenwater is en dus geen grondwater. Oplossing is het aanbrengen van een grindpakket voorzien van een afvoerdrain. Mocht desondanks blijken dat de toevoer van het zakkende regenwater naar de diepere lagen nog onvoldoende is, kan water met een geforceerde onttrekking op de drain weggepompt worden naar de Molenbeek of de gracht aan de voet van de Dominicanenwal.

Overige werkzaamheden hebben betrekking op aanpassingen ten behoeve van het opwaarderen van de garage, zoals het mogelijk maken van mobiele telefonie, aanbrengen van beugels voor motoren en het plaatsen van een “blikvanger� bij de entree van de parking. Verbeteren van de bereikbaarheid door het aanpassen van de bewegwijzering in en buiten de garage. Verhogen van de veiligheid door het plaatsen van camera’s bij de liften aan de Deken Haenraetsstraat en Kerkepad, en het aanbrengen van deurlezers bij de toiletten. Herstel van de vernielingen, onder andere het vervangen van de gestolen trapleuningen, het weghalen van graffity, het repareren van de beide liftinstallaties, het vervangen van de hekwerken en de betaalautomaten die bij de inbraken zijn kapot gemaakt. In samenspraak met Het Domein is een museumgang in de garage in ontwikkeling.

De werkzaamheden zullen op korte termijn uitgevoerd worden.
Provincie:
Tag(s):