dinsdag, 9. juni 2009 - 13:33

Waterschap biedt excuses aan

Waterschap Zeeuwse Eilanden biedt excuses aan dat er vorige week langs het Ankervere in ’s-Heer Arendskerke bomen en planten (groot hoefblad) zijn vernield tijdens het maaien van de wegberm. Dit had niet mogen gebeuren.

Bovendien betreurt het waterschap het dat tijdens deze maaibeurt jonge vogels in de maaimachine terecht zijn gekomen.

Uiteraard wil het waterschap op een zorgvuldige manier omgaan met alle planten en dieren. Tijdens het maaien moeten waterschapmedewerkers en inhuurkrachten zich houden aan een gedragscode. Hierbij is het allerbelangrijkste dat er zorgvuldig te werk wordt gegaan. Omdat het toch soms nodig is om binnen het broedseizoen te maaien, voeren de medewerkers in die gevallen eerst veldonderzoek uit. Beschermde planten en nesten worden op die manier gemarkeerd zodat er omheen gemaaid kan worden.

In dit specifieke geval heeft het waterschap vooraf gecontroleerd, maar zijn echter geen nesten aangetroffen, terwijl die er helaas wel zaten. Het waterschap zou het daarom zeer op prijs stellen als burgers dergelijke informatie doorgeven. Bij een weginspectie bestaat de kans dat je ver-scholen nesten over het hoofd ziet. Omwonenden kennen de omgeving en weten als de besten of er ergens iets broedt of bloeit.

Langs de Ankervere ondervond het waterschap hinder van de bomen en de beplanting die over de weg hingen. De manier waarop deze gesnoeid zijn, was echter niet correct. Het waterschap wil daarom de werkprocessen nog eens goed bekijken en met de omwonenden in gesprek raken om excuses aan te bieden en om te kijken hoe dit opgelost kan worden.
Provincie:
Tag(s):