vrijdag, 17. juli 2009 - 10:48

Waterschap brengt veiligheidsvoorziening en vuilvang aan in de Roer

Roermond

Afgelopen week heeft Waterschap Roer en Overmaas de Balgstuw in de Roer beveiligd met een drijvende ballenlijn. Deze moet voorkomen dat kanoërs en andere vaartuigen op de Roer over de Balgstuw kunnen geraken.

De balgstuw in de Roer (ter hoogte van het politiebureau aan de Andersonweg) verdeelt het Roerwater over de Roer en de Hambeek. Bij hoogwater wordt zoveel mogelijk Roerwater via de Hambeek naar de Maas geleid om te voorkomen dat de binnenstad van Roermond overstroomt. Om te voorkomen dat kanovaarders terechtkomen in risicovolle situaties heeft het waterschap ook informatie- een aanwijzingsborden geplaatst bij in de instapplaatsen in Vlodrop en Sint Odiliënberg en de uitstapplaats in Roermond. Ook zijn er peilschalen geplaatst die voorzien zijn van een groene en rode kleur (rood betekent niet varen) die wijzen op de mogelijke gevaren bij hoge waterafvoeren van de Roer.

Voor de sluisdeuren aan de Geuljanslaan is een vuilvangscherm aangebracht dat het grofvuil moet afvangen om te voorkomen dat dit voor het fijne rooster bij de ECI centrale belandt. De sluisdeuren voorkomen dat er bij hoogwater van de Maas terugstuwing plaatsvindt in de Roer. De ECI-centrale in Roermond wekt duurzame elektriciteit op met waterkracht. Om te voorkomen dat vissen vermalen worden in de turbine, heeft het Waterschap Roer en Overmaas diverse constructies waaronder een vistrap en het fijne rooster aangebracht om de vissen ongeschonden de elektriciteitscentrale te laten passeren.
Provincie:
Tag(s):