donderdag, 26. maart 2009 - 16:52

Waterschap draagt persleiding over aan gemeente Hoogeveen

Hoogeveen

Het waterschap Reest en Wieden heeft de rioolwaterpersleiding onder de Hoogeveensche Vaart en de Rijksweg A 37 overgedragen aan de gemeente Hoogeveen.

Door de toename van het afvalwater vanuit Hollandscheveld naar de rioolwaterzuivering in Echten was de aanleg van een nieuwe persleiding noodzakelijk. Omdat de nieuwe persleiding in het bestaande tracé niet goed aansluit bij het rioleringsstelsel van de gemeente is gekozen voor een ander tracé. Door de aanleg van een nieuwe persleiding op een andere locatie wordt de over te dragen leiding niet meer gebruikt door het waterschap Reest en Wieden.

De gemeente Hoogeveen heeft een verzoek ingediend voor overname van de oude persleiding. In een voorkomend geval van lekkage vanaf industrieterrein Buitenvaart is de vrijkomende persleiding namelijk zeer geschikt om in geval van een dergelijke calamiteit gebruikt te worden.
De overdracht van de persleiding naar de gemeente heeft voor Reest en Wieden het voordeel dat er geen kosten gemaakt hoeven te worden voor het dichtschuimen ervan.
Provincie:
Tag(s):