donderdag, 28. mei 2009 - 19:55

Waterschap plaatst nestkasten in Molentak

Valkenburg

Waterschap Roer en Overmaas gaat vrijdag 29 mei beginnen met het plaatsen van nestkasten voor de grote gele kwikstaart in de Molentak van de Geul in Valkenburg. De nestkasten zijn geschonken door de Vogelwacht Limburg in het kader van hun 25 jarig jubileum.

Door de herstelwerkzaamheden aan de kademuren van de Geul in het centrum van Valkenburg verdwijnen mogelijk nestelplekken voor de grote gele kwikstaart. Bovendien zorgt het werk voor verstoring van de rust. Om de invloed op de (beschermde) soort te beperken, gaat het waterschap eind deze week op plekken waar (niet meer) wordt gewerkt nestkasten ophangen. Nu in de Molentak het water tijdelijk is omgeleid naar de Geul, kan het waterschap de beek in om de kasten bij bruggen op te gaan hangen.

Het plaatsen van de nestkasten vloeit voort uit de flora- en faunawet ontheffing die het waterschap heeft gekregen en de daaraan verbonden zorgplicht van het waterschap, zoals dat is vastgelegd in de gedragscode beheer en onderhoud in relatie tot de flora- en faunawetgeving.
Provincie:
Tag(s):