zaterdag, 6. juni 2009 - 1:36

Waterschap stelt mogelijk onttrekkingsverbod in wegens droogte

Venlo

Door extreem weinig regen en veel gewasverdamping, is de hoeveelheid water in de beken in Noord- en Midden-Limburg relatief sterk afgenomen. Waterschap Peel en Maasvallei houdt de situatie scherp in de gaten en neemt maatregelen om zoveel mogelijk water vast te houden. Als de droogte voortduurt, volgt een onttrekkingsverbod, zegt het waterschap.

De hoeveelheid water in de beken is relatief sterk afgenomen. Belangrijkste oorzaak is de langere periode van weinig neerslag en veel verdamping via bomen, planten en gewassen. Door het warme en droge weer de laatste weken en doordat de landbouw naar aanleiding hiervan veel water onttrekt uit de beken om te beregenen, zijn de waterafvoerhoeveelheden erg laag.

Op dit moment zijn er nog geen sloten en beken drooggevallen, maar de waterstanden zakken overal. Als komende dagen de weersituatie niet drastisch verandert, dan moet het waterschap een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater instellen. Dit betekent dat de landbouw niet mag beregenen uit het oppervlaktewater, om verdere daling van de waterpeilen tegen te gaan.

Waterschap Peel en Maasvallei neemt maatregelen om zoveel mogelijk water vast te houden of toe te voeren. Bij het maaionderhoud van haar beken kijkt het waterschap kritisch of bepaalde delen van de vegetatie kunnen blijven staan om water vast te houden. Ook optimaliseert het waterschap watertoevoer vanuit de Maas, zodat de beschikbare hoeveelheid wateraanvoer daadwerkelijk in de beken komt. Met stuwen en gemalen regelen zij de waterstanden. Dit is noodzakelijk voor een goede verdeling van het water in het beheergebied. De landbouw en natuurgebieden zijn vooral in zandgronden erg afhankelijk van water.
Provincie:
Tag(s):