dinsdag, 14. april 2009 - 16:08

Waterschap stelt paden en kaden open voor publiek

Sittard

Waterschap Roer en Overmaas gaat een groot deel van alle onderhoudspaden en kaden openstellen voor wandelaars. Uitgangspunt is dat alle belastingbetalers ook moeten kunnen genieten van het resultaat van het werk van het waterschap.

Beken en beekdalen leveren zo een nog grotere bijdrage aan een prettige woon- en leefomgeving. Wandelaars krijgen de mogelijkheid om zoveel mogelijk langs de beken, regenwaterbuffers en kaden te wandelen, maar dit moet wel op een veilige manier kunnen en de wandelaars mogen geen overlast opleveren voor omwonenden. Gebieden die zeer kwetsbare natuurwaarden bevatten sluit het waterschap wel nog af voor het publiek.

Het waterschap zoekt bij het openstellen van gebieden de samenwerking op met collega overheden en andere organisaties zoals de ANWB, het VVV en het IVN. Bezoekers zijn zo in staat om het beekdallandschap intensief te beleven. Zo kunnen wandelroutes worden uitgebreid en draagt het waterschap actief bij aan de aantrekkingskracht van Zuid- en Midden-Limburg op toeristen en recreanten.
Provincie:
Tag(s):