vrijdag, 17. april 2009 - 10:10

Weer minder fietsen gestolen

Den Haag

De daling van het aantal fietsdiefstallen heeft in het afgelopen jaar verder doorgezet. In totaal zijn er veertigduizend minder diefstallen gepleegd dan in 2007 en ten opzichte van 2006 is het aantal diefstallen zelfs met meer dan 110.000 gedaald.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor van het CBS, die eind maart verscheen.

Volgens de voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal, Stan Dessens, moet de minister van BZK “een gelukkig mens� zijn. “Zij heeft haar target van honderdduizend minder in 2010 nu al gehaald. Met name dankzij de enorme inspanning van alle partners.�

Hij noemt bijvoorbeeld de fietsfabrikanten die chips zijn gaan inbouwen en alle fietsgegevens in het landelijke RDW-register hebben ingevoerd. Maar ook de politiekorpsen en gemeenten die steeds meer controles zijn gaan uitvoeren en gratis stallingen aanbieden. En tot slot de twee grote fietsverzekeraars, ENRA en Unigarant, die alle activiteiten op een intensieve manier faciliteren.

Ander positief punt in de veiligheidsmonitor is dat de aangiftebereidheid voor het eerst sinds jaren is gestegen, van 28 naar 34 procent. “Wij schrijven dat toe aan de diverse publiekscampagnes die vorig jaar zijn gevoerd.�

Desondanks is de Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal, die valt onder de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, gedreven om met nog meer elan en een extra drive vooral door te gaan. “Want�, zo benadrukt Dessens, “650.000 keer per jaar een diefstal is en blijft natuurlijk veel en veel te veel.�
Provincie:
Tag(s):