maandag, 12. januari 2009 - 22:05

Weert gaat samenwerken met Belgische buurgemeenten

In het stadhuis van Bree vond maandagochtend de officiële start plaats van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeenten Bree, Maaseik en Weert. Een concrete Euregionale samenwerking op een zevental onderwerpen, die voor deze Limburgse regio uniek is. De burgemeesters van deze drie steden tekenden hiervoor samen met de gouverneur van Belgisch Limburg en de loco-Commissaris van de Koningin in de Nederlandse provincie Limburg, een samenwerkingsovereenkomst; charter genaamd. De steden Bree, Maaseik en Weert vertegenwoordigen samen bijna 90.000 inwoners. De onderlinge afstand bedraagt minder dan 20 km.

De burgemeesters van de drie steden zijn ervan overtuigd dat binnen de Europese driehoek Weert-Maaseik-Bree een grensoverschrijdende samenwerking tot win-win situaties moet kunnen leiden. Zij vinden dat, vanuit Europees oogpunt bezien, de geografische grens tussen België en Nederland geen obstakel mag vormen voor samenwerking tussen deze gemeenten.

De samenwerking zal plaatsvinden op economische en commerciële vlakken, veiligheid en internationale contacten. Zo wil de gemeente Weert een zuster-relatie aangaan met de Chinese stad Hangzhou.
Provincie:
Tag(s):