maandag, 5. oktober 2009 - 19:42

Weert pakt woninginbraken aan

Weert

Omdat woninginbraken in Midden-Limburg zich zorgelijk ontwikkelen, hebben de gemeenten in de regio, de woningcorporaties, de bouwbedrijven, de politie, het Openbaar Ministerie en het Veiligheidshuis de handen ineen geslagen. In de periode 2003-2007 steeg het aantal woninginbraken in Midden-Limburg met 13%, terwijl er in Noord- en Midden-Limburg als regio sprake was van een daling van 14%.

De coördinatie van de aanpak was in handen van inmiddels oud-burgemeester Frans Wilms van Maasgouw. Het College van B&W van Weert heeft de afgelopen week ingestemd met het gezamenlijk plan van aanpak “Waak voor inbraak” en de financiering daarvan.

Het plan van aanpak bevat een breed pakket van maatregelen bestaande uit het oprichten van een preventieteam, het stellen van hogere eisen aan het beveiligen van woningen, wooncomplexen en de woonomgeving, verbetering van de opsporing van daders en het strenger hiertegen optreden. Uniek voor Nederland is dat het Veiligheidshuis voor elke woninginbreker op maat een persoongerichte aanpak ontwikkelt. Dit om herhaling te voorkomen.

Burgemeester Jacques Niederer is blij met dit project. ”De reeks aan inbraken van de afgelopen dagen op de bedrijventerreinen van Weert en Nederweert bevestigen nog eens het belang van een adequate aanpak van inbraken”. Ook als voorzitter van het Districtelijk Driehoeksoverleg Midden-Limburg juicht hij dit toe: “De aanpak van inbraken vereist een gezamenlijke regionale aanpak. Voorkomen moet worden dat de aanpak in de ene gemeente verplaatsing naar buurgemeenten tot gevolg heeft”.

Alle gemeenten gezamenlijk dragen gedurende de jaren 2010-2012 zo’n € 350.000,- aan deze aanpak bij. De provincie Limburg € 50.000,-. Voor Weert is de financiële bijdrage in totaal zo’n € 73.500,-. Ook in de andere zes gemeenten in Midden-Limburg vindt in deze periode de besluitvorming over deelname aan dit project plaats.
Provincie:
Tag(s):