dinsdag, 14. april 2009 - 15:50

Weert stelt verkeersmaatregelen in rond 'Aan de Bron'

Weert

De gemeente Weert gaat nieuwe verkeersmaatregelen instellen langs de Maaslandlaan, waar onlangs de basisschool ‘Aan de Bron’, kinderopvang Humanitas en de nieuwe sporthal is gevestigd. Omdat de inrichting van het terrein rond het complex nog niet gereed is, doet zich een aantal problemen voor met het brengen en ophalen van kinderen die naar de school of opvang gaan. Omdat ouders hun kinderen vaak met de auto brengen, heeft de gemeente besloten enkele aanvullende maatregelen te nemen.

Aan de Maaslandlaan is aan de zijde van ‘Aan de Bron’ het parkeerverbod vervangen door een stopverbod. Auto’s mogen aan die zijde dus niet meer stoppen. Regelmatig zal op dit stopverbod worden gecontroleerd.

Vandaag worden bouwhekken geplaatst door de aannemer. De bouwhekken worden tijdelijk geplaatst tussen de school/kinderopvang en de Maaslandlaan. Ouders die hun kinderen met de auto brengen en afhalen worden zo min of meer gedwongen de kinderen aan de Limburglaan uit en in te laten stappen. De school en dagopvang zijn dan te voet bereikbaar via de bestrating die langs het gebouw is aangelegd.

Ook wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de "kiss en ride zone", de plek waar kinderen kunnen worden afgezet en opgehaald. Deze komt op het terrein van ‘Aan de Bron’ met de inrit aan de Limburglaan en de uitrit aan de Maaslandlaan. Het is de bedoeling dat deze zone in de eerste helft van mei gereed is.
Provincie:
Tag(s):