zaterdag, 7. februari 2009 - 19:41

Weg van de Toekomst, unieke combinatie maatregelen

Oss

De N329, ofwel de Weg van de Toekomst, krijgt een unieke combinatie van duurzame maatregelen. Zo komt er geluidwerend asfalt, actieve wegmarkering en er wordt elektriciteit opgewekt met behulp van zonnepanelen of kleine windturbines. Tovergroen, waardoor vrachtverkeer bij kruisingen vrije doorgang heeft, zal voor een vlotte verkeersdoorstroming zorgen. De combinatie van innovatief verkeersmanagement én het opwekken van energie, maakt de Weg van de Toekomst uniek voor de wegenbouw.

De bedoeling is om de circa 20 geselecteerde maatregelen (zie bijlage) mee te nemen in de reconstructie die eind 2010 van start gaat. Het verzamelen van nieuwe ideeën stopt daarmee niet. Juist voor de omgeving, de aankleding en het gebruik van de weg kan iedereen ideeën kenbaar blijven maken via n329@oss.nl.
Provincie:
Tag(s):