donderdag, 30. juli 2009 - 12:28

'Weinig inzicht in kwaliteitsvoordeel zorgverzekeraars'

Den Haag

De zorgverzekeringsmarkt is in 2008 en 2009 tot rust gekomen. De premie voor de basisverzekering is in 2009 licht gestegen, maar daar staat een goede dienstverlening tegenover. Ook de toegankelijkheid en de transparantie zijn over het algemeen voldoende. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De NZa zegt dat wel een gebrek aan dynamiek op de markt. De concurrentie blijft beperkt tot premies. Verzekeraars proberen in toenemende mate hun cliënten te ondersteunen in hun keuze voor een zorgaanbieder. Het is voor verzekerden echter nog onvoldoende inzichtelijk welk kwaliteitsvoordeel te winnen is met het volgen van de keuzesuggestie van de verzekeraar. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2009 van de NZa.
Provincie:
Tag(s):