donderdag, 12. maart 2009 - 16:48

Weinig verweduwden hertrouwen

Amsterdam

Een vijfde van de mensen die tegenwoordig trouwen, is eerder getrouwd geweest. Hertrouwers zijn vaker gescheiden dan verweduwd. Dat blijkt donderdag 12 maart uit cijfers die door het CBS zijn bekendgemaakt.

Ruim 75 duizend huwelijken in 2008
In 2008 zijn ruim 75 duizend huwelijken gesloten, ruim 3 duizend meer dan in 2007. Het aanvankelijk gunstige economische klimaat van 2008 heeft een positief effect gehad op de beslissing om voor de ambtenaar te verschijnen.

De bruidegom was gemiddeld 36 jaar, de bruid 33 jaar. Een vijfde van de mensen die in het huwelijksbootje stapten, is eerder getrouwd geweest.

In 1950 was de animo om te trouwen groter dan tegenwoordig. Er werden toen 83 duizend huwelijken gesloten. Per 100 niet-gehuwden trouwden er toen ruim 5, nu zijn dat er 2. Mannen en vrouwen trouwden destijds op respectievelijk 30- en 27-jarige leeftijd. Een op de tien mannen en vrouwen die toen trouwden, was eerder getrouwd.

Hertrouwen vooral boven de 40 jaar
Het aantal tweede en derde huwelijken neemt boven de 40 jaar sterk toe. Van de veertigers die in 2007 trouwden deed de helft dit voor de tweede of derde keer. Voor huwenden ouder dan 60 jaar ligt dit aandeel boven de 80 procent. Opvallend is dat het aandeel vrouwen van 30-plus dat voor de tweede of derde keer trouwt in 2007 hoger is dan in 1950, en het aandeel mannen van 30-plus dat opnieuw trouwt lager.

Meer echtscheiding, minder verweduwing
In 2007 waren hertrouwers, anders dan in 1950, veel vaker gescheiden dan verweduwd. Deze verandering in het patroon van de hertrouw komt vooral door de toename van het aantal echtscheidingen en de afname van het aantal sterfgevallen op middelbare leeftijd.

Door minder verweduwing op jonge en middelbare leeftijd blijven veel huwelijken langer in stand dan in het midden van de vorige eeuw. Bij verweduwing op hoge leeftijd is de behoefte om weer te trouwen veel kleiner. Ook zijn dan tegenwoordig latrelaties een gangbare relatievorm.
Provincie:
Tag(s):