vrijdag, 6. februari 2009 - 20:54

Wel windmolens, niet voor onze neus

Zuidhorn

De gemeente Kollumerland wil windmolens plaatsen in het mooie open landschap ten noorden van Lauwerzijl. Een aantasting van het landschap en daarmee van de leefomgeving. De fractie van de VVD Zuidhorn vindt dit een slechte zaak en steunt de protesten van de fracties van CDA en GL.

Net als Kollumerland wil ook de gemeente Zuidhorn de CO2 uitstoot verminderen. Volgens de VVD kan wind daar een bijdrage in leveren. Wind is een schone en vooral een duurzame bron van energie.

Wind kan alleen rendabel energie leveren wanneer er op grote schaal turbines worden geplaatst.. Daarom stelt de VVD voor om windturbines niet zo maar in het open landschap te plaatsen, maar op grote industrieterreinen, zeehavens en buitendijks. Maar ook onder water is een reële mogelijkheid.

Op provinciaal niveau, samen met Friesland en Drenthe. Gemeenten en provinciale bestuurders moeten met een plan komen. Waar alle belangen zijn integraal worden gewogen.
Provincie:
Tag(s):