woensdag, 8. april 2009 - 14:31

Wereldbollen van Greenpeace duiken op

Amsterdam

Greenpeace start vandaag onder het motto ‘You turn the Earth’ een campagne voor een ambitieus klimaatakkoord terwijl in Bonn klimaatonderhandelingen plaatsvinden. Een definitief akkoord wordt hopelijk eind dit jaar in Kopenhagen gesloten.

Nederland moet zich inzetten voor afspraken die geïndustrialiseerde landen verplichten de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent terug te dringen voor 2020. Ook is er een fonds nodig om ontbossing tegen te gaan. Het geld daarvoor moet van de rijke landen komen. Alleen dan lukt het om klimaatverandering te beteugelen.

“Dit weekend is er op Antarctica een ijsplaat zo groot als een kwart van Nederland in zee verdwenen. Het is alarmerend dat dat jaren eerder gebeurt dan werd voorspeld. Weer een teken dat klimaatverandering zich in een razend tempo voltrekt�, zegt Suzanne Kröger, campagneleider bossen bij Greenpeace. “We hebben geen tijd te verliezen met slappe klimaatafspraken terwijl de aarde oververhit raakt. Gelukkig is het nog niet te laat.�

Greenpeace vraagt Nederlanders hun stem te laten horen en in actie te komen voor een goed klimaatakkoord. Heel het jaar zal Greenpeace campagne voeren in het teken van ‘You turn the Earth’. Samen met vele Nederlanders wil Greenpeace Bos en Balkenende in beweging brengen.

“Gelukkig staat driekwart van de Nederlanders achter ons: zij vinden dat aanpak van klimaatverandering evenveel prioriteit heeft als de kredietcrisis�, zegt Kröger, doelend op een onlangs verschenen opinieonderzoek uitgevoerd in opdracht van Greenpeace.

Het verdwijnen van de bossen is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Van de huidige uitstoot van CO2 wordt één vijfde veroorzaakt door ontbossing in de tropen, voornamelijk in Indonesië en Brazilië. Deze landen staan daarmee wereldwijd op de derde en vierde plaats van extreme uitstoters van broeikasgassen. Geld om de ontbossing te stoppen is daarom cruciaal.

Bossen worden met name verwoest voor de aanleg van plantages en voor veeteelt. Nederland importeert veel soja, vlees en palmolie waarvoor bossen zijn gekapt. Greenpeace wil dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt en een bossenfonds steunt.

Bij de volgende klimaatonderhandelingen in juni moet er geld op tafel komen. Wereldwijd is er jaarlijks 110 miljard euro per jaar nodig om ontbossing te stoppen, te investeren in schone energie in ontwikkelingslanden en om deze landen voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Voor Nederland komt dit neer op anderhalf miljard euro. “Dat betekent nog geen twee euro per inwoner per week; de kosten van één kop koffie�, zegt Kröger.
Provincie:
Tag(s):