maandag, 29. juni 2009 - 10:36

Wereldhandel wordt voor Nederland steeds belangrijker

De Nederlandse economie is de laatste dertig jaar steeds meer verweven geraakt met de wereldhandel. Daarmee is ons land steeds kwetsbaarder voor internationale vraaguitval. Dit meldt het CBS.

Zo is de sterke teruggang in de wereldhandel één van de belangrijkste oorzaken voor de historische krimp van het Nederlands bruto binnenlandse product (bbp).

Handelseconomie
De steeds grotere verwevenheid van Nederland met de wereldhandel blijkt uit de ontwikkeling van de uitvoer en de invoer als percentage van het bbp. De uitvoer is gestegen van 43 procent bbp in 1969 tot 77 procent bbp in 2008. Ook de invoer als percentage van het bbp is in deze periode sterk toegenomen, van 42 tot 68 procent.

Sterke groei van wederuitvoer van goederen
Het toenemende belang van de internationale handel in onze economie hangt samen met de sterke groei van de wederuitvoer van goederen. De wederuitvoer telt zowel mee in de Nederlandse invoer als in de uitvoer.

Als er bijvoorbeeld meer Chinese computers via de Rotterdamse haven ons land binnenkomen en daarna door Nederland worden doorverkocht aan Duitsland, dan heeft dat zowel een verhogend effect op de invoer als op de uitvoer.

In de afgelopen tien jaar is het volume van de wederuitvoer met 195 procent gegroeid. De overige handelsstromen hebben lagere groeipercentages, van 32 tot 83 procent. Ter vergelijking: de volumegroei van het bbp was gedurende dezelfde periode 27 procent.

In 2008 bedroeg de totale Nederlandse invoerwaarde van goederen en diensten 408 miljard euro en de uitvoerwaarde 457 miljard euro. Zowel in- als uitvoer bestond voor vier vijfde uit goederenhandel en voor één vijfde uit dienstenhandel. Van de uitvoer van goederen was 47 procent wederuitvoer, het overige deel betrof in eigen land geproduceerde goederen.

Nederland op vijf landen na meest open economie
Nederland is één van de meest open economieën van de wereld. Van alle landen met meer dan tien miljoen inwoners hebben alleen Maleisië, België, Vietnam, Hongarije en Tsjechië meer internationale handel in vergelijking met hun bbp. De totale internationale handel is hier het gemiddelde van de in- en uitvoerstroom.

De internationale handel van Nederland als percentage van het bbp was 70 procent in 2007. Dat is aanmerkelijk hoger dan Duitsland (43 procent), Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (beiden 28 procent), Japan (17 procent) en de Verenigde Staten (14 procent).
Categorie:
Tag(s):