donderdag, 19. maart 2009 - 10:56

Werkeloosheid licht gestegen

Den Haag

Nederland telde in de periode december 2008 - februari 2009, na correctie voor seizoeninvloeden, 306 duizend werklozen. Dit zijn er 3 duizend meer dan in de voorgaande driemaandsperiode. Het is de derde lichte stijging op rij. Voor het eerst in bijna vier jaar waren er meer werkloze mannen dan werkloze vrouwen. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kwam de werkloosheid 7 duizend lager uit. Er waren 26 duizend minder vrouwen werkloos. Het aantal werkloze mannen lag daarentegen 19 duizend hoger. De toename kwam geheel voor rekening van de mannen tot 45 jaar.

Gemiddeld was 4,1 procent van de beroepsbevolking werkloos. Bij de vrouwen lag het werkloosheidspercentage op 4,5 procent en bij de mannen op 3,7 procent. Het percentage was het hoogst onder jongeren van 15 tot en met 24 jaar.

Uit het Consumenten Conjunctuur Onderzoek van maart 2009 blijkt dat consumenten somber blijven over de ontwikkeling van de werkloosheid. Negen van de tien consumenten gaan er van uit dat de werkloosheid de komende 12 maanden zal stijgen. Dit zijn er net zoveel als in februari.
Categorie:
Tag(s):