maandag, 28. september 2009 - 18:42

Werkendam opent Makkelijk Lezen Plein

Werkendam

Eén op de tien kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen en spellen. Dit zijn meestal kinderen met dyslexie, een aangeboren handicap die in alle lagen van de bevolking voorkomt. Maar ook bij kinderen met concentratiestoornissen, zoals ADHD en (allochtone) kinderen met een taalachterstand kunnen leesproblemen ontstaan.

Op donderdag 1 oktober opent Bibliotheek Altena een Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek in Werkendam. In het land van Heusden en Altena kunnen kinderen met een leesprobleem vanaf dat moment terecht op het Makkelijk Lezen Plein in Aalburg, Giessen en Werkendam.

Wethouder Hak: "In Werkendam hebben we relatief een grotere taalachterstand en daarom schenken we er als gemeente veel aandacht aan. Dit begint al bij het signaleren van de achterstand op de consultatiebureaus. Ook in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk werkt men met speciale programma's die aandacht schenken aan taalontwikkeling. Ook de scholen in Werkendam besteden hier, samen met de gemeente, volop aandacht aan. Het Da Vinci College (met vestigingen in het Land van Heusden en Altena) vormt, samen met de bibliotheek, het sluitstuk in de keten voor bestrijding van laaggeletterdheid en beheersing van de Nederlandse taal onder volwassenen."

Het is van het grootste belang voor hun toekomst dat kinderen geen taalachterstand oplopen. Lezen levert hier een grote bijdrage aan. Maar lezen moet ook leuk zijn. Daarvoor richt de bibliotheek op verzoek van de gemeente Makkelijk Lezen Pleinen in (MLP). Met deze voorziening hoopt de bibliotheek ook de ouders te bereiken, maar in ieder geval te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kinderen.
Provincie:
Tag(s):