maandag, 23. februari 2009 - 9:24

Werkgevers én werknemers positief over poortwachtercentra

Groningen

Werkgevers én werknemers zijn positief over de dienstverlening en mogelijkheden van de poortwachtercentra voor het over en weer herplaatsen van werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van TNO onder betrokken werkgevers, werknemers, consulenten en bestuursleden.

Het blijkt cruciaal de organisatie en het aanbod af te stemmen op de vraag van de aangesloten werkgevers. Ook werknemers vinden dat ze baat hebben bij de dienstverlening, blijkt nu voor het eerst.

Het 'poortwachtercentrum' is in korte tijd een begrip geworden. Werkgevers helpen elkaar via een regionaal netwerk om werknemers die wegens ziekte of beperking niet meer bij de eigen werkgever terecht kunnen, een geschikte arbeidsplaats te bieden. Poortwachtercentra doen echter meer. TNO onderzocht hoe de centra functioneren en welke rol ze (kunnen) spelen bij regionale arbeidsmarkt vragen.

Het dagelijks bestuur en de consulenten van de centra spelen een belangrijke rol. Vooral voldoende tijd voor de consulent om te bemiddelen, adviseren en coachen blijkt een voorwaarde voor succes.
Provincie:
Tag(s):