dinsdag, 24. maart 2009 - 20:53

Werkstraf voor advocaat-generaal wegens corruptie

Arnhem

De rechtbank Den Bosch heeft een 59-jarige advocaat-generaal uit Arnhem wegens corruptie, valsheid in geschrift en oplichting een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden opgelegd.

Volgens de rechtbank heeft de magistraat zich laten verleiden om uit hoofde van zijn ambtelijke functie bevoegdheden in te zetten voor privédoeleinden. De rechtbank neemt aan dat hij bij het plegen van de strafbare feiten heeft gehandeld uit puur eigen financieel gewin.

De betrokkenheid van een hooggeplaatste rechterlijk ambtenaar bij dergelijke feiten levert een aanzienlijke bijdrage aan een negatieve beeldvorming van het rechterlijk apparaat en draagt bij aan het toenemend wantrouwen van de burger ten opzichte van de overheid als geheel, aldus de rechtbank in haar uitspraak. Juist van deze verdachte, die jarenlang dergelijke strafbare feiten vanuit zin functie heeft bestreden, had een ander handelen mogen worden verwacht.

Een medeverdachte, een 66-jarige zakenman uit Rotterdam, legde de rechtbank wegens omkoping een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op.
Provincie:
Tag(s):