maandag, 5. januari 2009 - 13:52

Werktijd-verkorting voor 6400 werknemers Corus van start

IJmuiden

Bij staalproducent Corus in IJmuiden is maandag 5 januari voor 6400 medewerkers die werkzaam zijn in ploegendienst, dagdienst en kantoordienst, de werktijdverkorting (WTV) ingegaan.

De verwachting is dat het een periode van zes weken betreft. Voor deze totale groep medewerkers gaat het om een WTV van in totaal 1.100 voltijdbanen. Corus zal deze hoeveelheid werktijdverkorting van 1.100 voltijdbanen verdelen over de groep van 6.400 medewerkers.

Kredietcrisis
In het licht van de sterk afzwakkende vraag meldde Corus zich vorig jaar bij minister Donner van Sociale Zaken om in aanmerking te komen voor de tijdelijke regeling. Corus heeft WTV aangevraagd omdat het geconfronteerd wordt met een scherpe terugval van de vraag naar staal als gevolg van de kredietcrisis.

Volledig loon werknemers
Tijdens de WTV betaalt de overheid een gedeeltelijke looncompensatie aan Corus. Medewerkers blijven volledig in dienst van Corus en het volle salaris, inclusief alle toeslagen etc., blijft door Corus betaald worden. Ook behouden betreffende medewerkers volledig hun WW-rechtspositie.

Genomen maatregelen
Corus heeft sinds oktober al maatregelen genomen. Zo is de productie teruggebracht, onder meer door het afregelen en tijdelijk stilleggen van één van de twee hoogovens.

Medewerkers voor wie in bepaalde productielijnen tijdelijk geen werk is, worden tijdelijk op andere plaatsen in het bedrijf ingezet. Daarnaast loopt er een kostenbesparingsprogramma.
Provincie:
Tag(s):