vrijdag, 29. mei 2009 - 12:49

Werkzaamheden aan sluizencomplex Terneuzen

Terneuzen

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 5 juni 17.45 uur tot zondag 7 juni 22.00 uur werkzaamheden uit aan het noordelijke brugdek van de Middensluis van het sluizencomplex te Terneuzen. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

He brugdek wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden brengen zowel overdag als ’s nachts geluidshinder met zich mee. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat een ontheffing gekregen van de gemeente Terneuzen.

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Van vrijdag 12 juni 17.45 uur tot zondag 14 juni 19.30 uur wordt het noordelijk brugdek van de Oostsluis van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Ook deze werkzaamheden brengen geluidshinder met zich mee.

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 8002.
Provincie:
Tag(s):