maandag, 26. oktober 2009 - 9:41

Werkzaamheden Buitenring Almere

Almere

Op maandag 26 oktober 2009 beginnen de voorbereidingen voor asfalteringswerkzaamheden aan de Buitenring.

Op maandag 2 november gaan de feitelijke werkzaamheden van start. De Provincie Flevoland werkt aan dit onderhoud tussen de kruising afrit A6 - Buitenring en de kruising Grote Vaartweg — Buitenring tot vrijdag 4 december 2009.

Wat gaat er gebeuren?

De bovenste lagen asfalt worden vervangen door nieuw asfalt. Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden aan de hand van het actieprogramma ‘Duurzaam veilige weginrichting’ wijzigingen in de inrichting van de weg aangebracht. De belangrijkste en meest opvallende wijziging is dat in de kantstroken (het gedeelte asfalt tussen de kantmarkering en de berm) een verruwing (ribbels) en glasbollen worden aangebracht. Weggebruikers worden hierdoor geattendeerd op de zijkant van de rijbaan. Hierdoor raken minder voertuigen in de berm. Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt vanaf maandag 26 oktober gewerkt aan het maken van doorsteken in de middenberm.

Verkeershinder

De noord-baan van de Buitenring is vanaf maandag 2 november 2009 tot vrijdag 4 december 2009 afgesloten voor al het verkeer. De Buitenring bestaat uit twee rijbanen (de binnenste, zuidelijke baan en de buitenste, noordelijke baan) met ieder twee rijstroken. Voor de uitvoering van het werk is het nodig dat één baan, de noordbaan afgesloten wordt. Al het verkeer moet dan in twee richtingen over de zuidbaan rijden. Voor de veiligheid van het verkeer en de wegwerkers wordt tijdens de werkzaamheden een lagere rijsnelheid van 50 kilometer per uur voorgeschreven op het traject tussen de kruising afrit A6-Buitenring en de kruising Grote Vaartweg — Buitenring.
Provincie:
Tag(s):