maandag, 18. mei 2009 - 10:09

Werkzaamheden Prinses Margrietkanaal op schema

De verdieping en verbreding van het Prinses Margrietkanaal verloopt voorspoedig. Op grote delen van het traject is de houten damwand langs de oevers van het kanaal inmiddels vervangen door een stalen damwand of door een flauw talud. Het talud wordt deels onder en deels boven water afgedekt met een mat van wilgentenen waarop stortsteen wordt aangebracht. Het kanaal wordt hierdoor verbreed.

Bij het ophogen van de kade wordt de bovengrond afgegraven. Op de ondergrond wordt daarna de gebaggerde grond uit het kanaal aangebracht. Dit gebeurt in twee tot drie lagen, zodat de grond steeds de kans krijgt om voldoende te drogen. Als laatste wordt de vruchtbare bovengrond weer terug gezet. Op deze wijze wordt er ‘werk met werk’ gemaakt. Het voordeel is dat circa 55.000 m3 grond uit het kanaal - die anders overbodig zou zijn geweest en afgevoerd had moeten worden - nu een nuttige bestemming krijgt als waterkering.

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn half februari 2009 met het project verruiming, kade- en oeververbetering van het Prinses Margrietkanaal gestart. Het gaat om het deel tussen de Krúswetters bij Warten en de brug Ald Skou.

Provincie Fryslân verdiept en verbreedt het Prinses Margrietkanaal vanaf het Pikmar bij Grou tot aan de brug Ald Skou. Het kanaal wordt geschikt gemaakt voor grotere schepen. Daarnaast pakken Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gezamenlijk de oevers en kaden langs de westzijde van het Prinses Margrietkanaal (tussen de Krúswetters en Grou) aan. De bestaande houten oeverconstructie wordt vervangen en de kaden worden verhoogd. Wetterskip Fryslân verhoogt ook de kaden langs de opvaarten die uitkomen in dit deel van het kanaal. Na het ophogen voldoen de kades weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden duren tot eind oktober 2009.
Provincie:
Tag(s):