donderdag, 10. september 2009 - 20:12

Westfriesgasthuis neemt maatregelen

Hoorn

Het Westfriesgasthuis heeft de afspraken en procedures op de afdeling verloskunde aangescherpt en inzichtelijker gemaakt.

Zo vindt de overdracht van de gynaecologen voortaan drie keer per dag op vaste tijden plaats en zijn de werkafspraken tussen hen en de verloskundigen helder op een rijtje gezet.

Op dit moment wordt nog kritisch gekeken naar het personeelsbestand en de logistiek op de afdeling en is personeelsuitbreiding, indien nodig, mogelijk. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het direct melden van tragische voorvallen.

De gynaecologen hebben een plan van aanpak opgesteld. De kern van dat plan is de invulling van de overdracht op de afdeling, het handhaven of zelfs uitbreiden van het aantal overleggen binnen en buiten het ziekenhuis en het discipline overleg op de afdeling verloskunde.

Dit is erop gericht om de samenwerking tussen de verschillende disciplines op de afdeling verloskunde te optimaliseren en gezamenlijk zorgprocessen te bespreken en te verbeteren.

Deze maatregelen zijn een direct gevolg van het tragisch overlijden van een baby tijdens de geboorte afgelopen mei. Het ziekenhuis heeft daarna een onderzoekscommissie ingesteld onder de onafhankelijke leiding van voorzitter prof. dr. G.H.A. Visser, hoogleraar perinatologie UMC Utrecht, tevens lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

De commissie heeft de feiten en omstandigheden van de gebeurtenis onderzocht en aanbevelingen opgesteld. De conclusie is dat de dramatische situatie is ontstaan door een opeenstapeling van minder gelukkige beslismomenten en onvoldoende onderlinge communicatie.

Vertrouwen
De IGZ heeft ook een onderzoek ingesteld en komt over enkele weken met het rapport. Het Westfriesgasthuis heeft in afwachting daarvan inmiddels zelf de gemelde maatregelen genomen.

Voorzitter Patrick Edgar van de Raad van Bestuur: "Het is ons als ziekenhuis er samen met de vakgroep gynaecologie en de medewerkers van de afdeling verloskunde alles aan gelegen om verantwoorde en betrouwbare patiëntenzorg te bieden. Daar is onze gezamenlijke inzet op gericht. Helaas zijn tragische gebeurtenissen, zoals sterfgevallen, nooit uit te sluiten maar onze zorg moet optimaal zijn. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat door deze maatregelen nu opnieuw is gewaarborgd."

Als extra maatregel is besloten om gedurende drie maanden een externe gynaecoloog de vakgroep van het ziekenhuis te laten begeleiden. Bestuurder Edgar: "Die ziet er op toe dat helder en eenduidig met protocollen en ons kwaliteitssysteem wordt omgegaan en dat taken, rollen en bevoegdheden volkomen duidelijk zijn.

Ook de communicatie wordt verbeterd. Zo zal elk voorval, incident of complicatie direct aan ons als Raad van Bestuur worden gemeld. Maandelijks wordt verantwoording afgelegd en over drie maanden gaan we evalueren."

Achtergrond
Bij alle ziekenhuisbevallingen in Nederland overlijdt jaarlijks 1,7% van alle baby’s in de baarmoeder of tijdens de eerste levensweek. In veel gevallen is de sterfte niet te voorkomen, in een enkel geval kan de zorg tekort zijn geschoten. In het Westfriesgasthuis zijn de sterftecijfers de afgelopen jaren gelijk aan de landelijke cijfers.

Als enige ziekenhuis in de regio, is er 24 uur per dag een tweedelijns verloskundige aanwezig. Gynaecologen hebben altijd een bereikbaarheidsdienst en kunnen binnen de landelijke richtlijnen in het ziekenhuis aanwezig zijn.
Provincie:
Tag(s):