vrijdag, 27. maart 2009 - 14:27

Wethouder De Weger afgetreden

Utrecht

Na een langdurig debat tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 maart over de procedure rond het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) diende Leefbaar Utrecht een motie van wantrouwen in tegen wethouder De Weger.

In de motie werd uitgesproken dat door meerdere schendingen van de vertrouwensbasis tussen de wethouder en de raad in de afgelopen periode er geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk was. De motie werd aangenomen; hierop diende de wethouder zijn ontslag in.

Aanleiding voor het door Leefbaar Utrecht aangevraagde interpellatiedebat waren de uitlatingen van het ministerie van VROM in de media, dat het ALU na indiening bij VROM niet meer te wijzigen zou zijn. Dit terwijl de gemeenteraad nog geen goedkeuring gegeven heeft aan de plannen en de Utrechtse bevolking nog kan inspreken. Wethouder de Weger heeft in het najaar van 2008 aan de raad gemeld dat het ALU eerst aan de raad zou worden voorgelegd. Voorts meldde hij dat de raad, binnen de normen, nog wel degelijk wijzingen kon aanbrengen. De wethouder kon een meerderheid van de raad echter niet overtuigen.
Provincie:
Tag(s):