vrijdag, 16. oktober 2009 - 22:52

Wethouder Jacobs schond geen ambtsgeheim

Maastricht

Het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht heeft besloten over te gaan tot sepot in de zaak van wethouder Jacobs. Dit heeft het OM vrijdag bekend gemaakt.

Eerder dit jaar werd aangifte gedaan tegen de wethouder omdat hij in maart van dit jaar vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt naar de pers inzake achterstallige precariobelasting van de Stichting Winterland over de jaren
2006/2007. Dagblad de Limburger publiceerde op 18 maart 2009 hierover een artikel. Volgens de aangever, Stichting Winterland, zou hij hiermee een ambtsgeheim hebben geschonden.

Het onderzoek heeft aangetoond dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Uit het onderzoek is namelijk komen vast te staan dat de informatie over achterstalligheid inzake precariobelastingen over de jaren 2006/2007 reeds op 17 november 2007 op de internetsite van de gemeente Maastricht als collegebesluit was gepubliceerd. Daardoor was de informatie al openbaar gemaakt zodat geen sprake kan zijn van een geheim c.q. schending van een (ambts)geheim. Wethouder Jacobs is dus ten onrechte als verdachte is aangemerkt.
Provincie:
Tag(s):