dinsdag, 2. juni 2009 - 11:17

Wethouder van Daalen opent eerste zorgboerderij voor allochtonen

Amersfoort

Op woensdag 3 juni opent Hans van Daalen, wethouder Stedelijk Beheer, Zorg en Volksgezondheid de eerste zorgboerderij speciaal voor allochtonen in Nederland. Initiatiefnemers Özlen Tanyel-Akkoyun en Yasemin Aşcı gaan zich richten op dagopvang voor Turkse ouderen.

Yasemin Aşcı: “Özlen en ik zijn opgegroeid in Nederland en hebben een Turkse achtergrond. Onze ouders zijn in Nederland oud geworden en we willen graag dat zij en andere allochtone ouderen de zorg krijgen die bij hen past.� Tanyel-Akkoyun en Aşcı hebben jarenlange ervaring als hulpverlener in het onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en met mensen die een verstandelijke handicap hebben.

Wethouder Hans van Daalen: “Dit is een uitstekend voorbeeld van wat we met Stad zoekt Boer voor ogen hadden. Verrassende combinaties van mensen en organisaties uit de stad en boerderijen uit het buitengebied. Met deze match hebben we een passende zorgvoorziening voor senioren van allochtone afkomst.�


Activiteiten

Tanyel-Akkoyun: “Met de zorgboerderij bieden wij opvang, dagbesteding, activiteiten, ontspanning, en voorlichting. Wij doen dit in de vorm van onder andere lotgenotencontact, handenarbeid, tuinieren, koken, bewegen, cursussen, voorlichting en het doen van klusjes op de boerderij. We stemmen ons aanbod af op de behoefte en draagkracht van de individuele deelnemer en de groep.�

De zorgboerderij voor allochtone ouderen is een van de 46 matches die elkaar hebben gevonden op de tweede werkconferentie Stad zoekt Boer. Stad zoekt boer is er op gericht om boeren, markt- en kennispartijen (zoals universiteiten, hogescholen, adviesbureaus etc.) en (semi)overheden met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken. Om alle organisaties met elkaar in contact te brengen, heeft de gemeente Amersfoort samen met het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland tot twee maal toe een werkconferentie georganiseerd. Bij de tweede conferentie is ook de gemeente Leusden aangehaakt als initiatiefnemer. Doel van deze conferenties was om boeren en andere partijen tot een match te laten komen.
Provincie:
Tag(s):