dinsdag, 29. september 2009 - 9:36

Wethouders Hazeu en Sterck stoppen ermee

De Maastrichtse wethouder Wim Hazeu keert niet terug als wethouder van in zijn gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Na twaalf jaar actief te zijn in de Maastrichtse politiek, waarvan vier jaar als raadslid en acht jaar als wethouder, is hij toe aan een nieuwe uitdaging. De 40 jarige Hazeu stelt zich ook niet beschikbaar voor het raadslidmaatschap van zijn partij Groen Links, maar blijft wel lid van de partij, zo maakte hij bekend.

Hazeu is de afgelopen acht jaren in Maastricht verbonden geweest aan diverse
portefeuilles. In het huidige college is hij verantwoordelijk voor verkeer en mobiliteit, het A2 project, stadsbeheer, natuur en milieu, water en afval, monumenten, archeologie en bouwtoezicht. Daarnaast is hij projectwethouder voor de Vogelaarwijk Maastricht Noordoost.

De komende tijd beraadt hij zich op zijn verdere loopbaan.

In Vaals zal wethouder Sterck met ingang van 1 oktober zijn werkzaamheden neerleggen. Dit heeft de gemeente bekend gemaakt.

Wethouder Sterck heeft reeds langere tijd ernstige gezondheidsproblemen, die in de afgelopen weken dermate verergerd zijn, dat een langer aanblijven als wethouder, met alle verplichtingen en verantwoordelijkheden die deze functie met zich meebrengt, niet langer verantwoord is.

Enige tijd geleden is er door een ambtenaar van de gemeente melding gemaakt van een poging tot omkoping door een aanvrager van een bouwvergunning. Hiervan heeft de gemeente aangifte gedaan bij de politie. Rondom diezelfde vergunningprocedure zijn onregelmatigheden geconstateerd, waarbij ook vragen zijn gerezen omtrent de zorgvuldigheid van handelen van wethouder Sterck als portefeuillehouder. Beide zaken zijn voor het College van Burgemeester en Wethouders (inclusief de portefeuillehouder) aanleiding geweest om een onderzoek te doen starten, zowel in strafrechtelijke (OM) als in bestuursrechtelijke zin (BING). De resultaten van BING worden medio oktober verwacht.
Provincie:
Tag(s):