vrijdag, 1. mei 2009 - 21:08

Wetterskip Fryslân krijgt deel dijken en duinen Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Rijkswaterstaat zal op 6 mei de overgedacht van de waterkering/dijkring op Schiermonnikoog aan Wetterskip Fryslân op informele wijze bekrachtigen. Het waterschap is op het eiland beheerder voor zowel de Waddenzeedijk als de zandige kering die door de duinen loopt. Rijkswaterstaat is en blijft verantwoordelijk voor het in stand houden van de basiskustlijn.

De primaire waterkering op Schiermonnikoog die Wetterskip Fryslân heeft overgenomen bestaat uit 4 kilometer Waddenzeedijk en bijna 9 kilometer zandige kering in de duingebieden.

Het waterkeringsdeel dat in een brede duinstrook ligt blijft eigendom van het Rijk, maar Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het in stand houden van deze waterkering. Voor de totale onderhoudskosten van de komende jaren ontvangt Wetterskip Fryslân eenmalig € 925.000,- van Rijkwaterstaat. Voor het beheer en onderhoud is een medewerker van Rijkswaterstaat in dienst gekomen bij Wetterskip Fryslân.

Rijkswaterstaat blijft verantwoordelijk voor het in stand houden van de basiskustlijn. Natuurmonumenten blijft natuurbeheerder in de duinen
Provincie:
Tag(s):