vrijdag, 16. januari 2009 - 14:29

Wie bedenkt naam voor nieuw waterschap?

Op 1 januari 2011 fuseren waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen tot één Zeeuws waterschap. Dit proces is inmiddels in volle gang. Een belangrijk onderdeel van het fusieproces is de naamgeving van het nieuwe Zeeuwse waterschap.

De waterschappen willen de Zeeuwse bevolking en de waterschaps-medewerkers betrekken bij het bedenken van een nieuwe naam. Via een prijsvraag, waaraan elke Zeeuwse burger of Zeeuwse waterschaps-medewerker kan deelnemen, gaan de schappen op zoek naar een naam. De beste inzending wordt beloond met een prijs ter waarde van 500 euro.

Deelnemers kunnen hun inzending van 16 tot 30 januari sturen naar een gratis antwoordnummer van één van de beide waterschappen of naar een speciaal e-mailadres. De exacte voorwaarden zijn op te vragen bij de waterschappen of via de internetpagina’s www.wze.nl en www.wszv.nl. De winnaar van de prijsvraag wordt in maart 2009 bekendgemaakt. De prijsvraag is ook bekendgemaakt via advertenties in de Zeeuwse dagbladen.

De keuze van een naam voor een nieuwe organisatie moet zorgvuldig gebeuren. Om deze reden hebben de besturen van beide waterschappen een naamgevingscommissie ingesteld. Deze commissie beoordeelt de inzendingen aan de hand van een aantal voorwaarden. Uit de inzendingen worden drie namen geselecteerd die worden voorgelegd aan het bestuurlijk overleg. Hierin hebben bestuurders van beide waterschappen zitting. Het bestuurlijk overleg legt vervolgens één naam voor aan de algemene besturen van de waterschappen.

Deelnemers kunnen hun inzending tot 30 januari a.s. sturen naar:

Waterschap Zeeuwse Eilanden
T.a.v. Naamgevingscommissie
Antwoordnummer 700
4330 WB MIDDELBURG
fusie@wze.nl

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
T.a.v. Naamgevingscommissie
Antwoordnummer 300
4530 VB TERNEUZEN
fusie@wszv.nl
Provincie:
Tag(s):