donderdag, 2. juli 2009 - 1:43

Wie ontvangt dit jaar de Zeeuwse Visserij Award?

Vlissingen

Op zaterdag 19 september 2009 houdt de Zeeuwse visserijsector, in samenwerking met de Provincie Zeeland, voor de vijfde keer de Dag van de Zeeuwse Visserij.

In en om de vismijn aan de Binnenhaven 11 in Vlissingen zijn van 10.00 tot 17.00 uur allerlei methoden van visvangst, viskweek en visbereiding te zien. Ook dit jaar vindt de uitreiking van de Zeeuwse Visserij Award weer plaats.

De prijs zal worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die het afgelopen jaar de meest positieve bijdrage aan de Zeeuwse visserij- en of aquacultuur heeft geleverd. De prijs is 'een blijvende herinnering'.

In aanmerking komt een persoon, bedrijf, instelling of organisatie die actief is in de visserij of aquacultuur en

- een bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van het imago van de Zeeuwse visserij of aquacultuur,
- een belangrijke innovatie of risicovolle investering heeft gedaan die ten goede komt aan de Zeeuwse visserij of aquacultuur,
- bestuurlijk de Zeeuwse visserij of aquacultuur op een meer dan gemiddelde manier heeft vertegenwoordigd,
- of zich op andere terreinen opvallend verdienstelijk heeft gemaakt voor de Zeeuwse visserij/aquacultuur.

Kandidaten zijn actief in één of meer van de sectoren schaal- en schelpdieren, zeevisserij, onderzoek/onderwijs of overheid, constructie- of toeleveringsindustrie.

Een comité dat voor deze gelegenheid is aangesteld voert de beoordeling van de kandidaten uit. De jury bestaat dr. M. Scholten, directeur Wageningen Imares, ir. I\ing. A. Vermuë, directeur directie Visserij ministerie LNV en J. de Ronde, redacteur Visserij Nieuws.

Aanmelding van kandidaten voor de Zeeuwse Visserij Award kan tot 31 augustus 2009 schriftelijk bij:
Provincie Zeeland, t.a.v. de heer J. Broodman, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg of j.broodman@zeeland.nl. Na de aangegeven datum beoordeelt de jury de aanmeldingen.
Provincie:
Tag(s):