donderdag, 19. maart 2009 - 11:15

Wijk- en kerngericht werken in Meppel binnenkort van start

Meppel

Wijk- en kerngericht werken is een belangrijk thema in Meppel. Daarom ondertekenen woningcorporatie Actium, Woonconcept, Stichting Welzijn Meppel/Westerveld en de gemeente Meppel binnenkort een intentieverklaring. Hiermee verklaren de partners samen aan de slag te gaan met wijk- en kernontwikkeling in Meppel en Nijeveen. Wijk- en kerngericht werken is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De partners willen zich samen in gaan zetten om de leefkwaliteit, sociale samenhang en maatschappelijke participatie in de gemeentelijke wijken en kernen te stimuleren. Ook willen ze samenwerken om ontwikkelingen tijdig te signaleren om hierop in te spelen. Het actief betrekken van bewoners bij wat er in hun buurt gebeurt, is hierbij belangrijk. De samenwerkende organisaties willen samen met bewoners een toekomstige agenda voor hun wijk, buurt of dorp opstellen.

Wethouder Ko Scheele: “Met wijk- en kerngericht werken willen we de invloed van bewoners op hun eigen woon- en leefomgeving vergroten. Hiermee willen we betrokkenheid stimuleren. We willen samen werken om daar waar het kan, snelle oplossingen mogelijk te maken.�

De uitgangspunten van de intentieverklaring zijn het werken aan een samenwerkingsovereenkomst, het opstellen van een onderlinge samenwerkingsstructuur en actieve participatie van bewoners. Vanuit het idee dat er lerend gewerkt wordt, kunnen ook andere organisaties aansluiten.

Eind 2009 ligt er een samenwerkingsovereenkomst en zijn de partijen aan de slag in de verschillende wijken in Meppel en het dorp Nijeveen.
Provincie:
Tag(s):