woensdag, 7. januari 2009 - 8:22

Wijkverbod bij aanpak overlast van probleemjongeren

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil dat rechters een wijkverbod als zelfstandige maatregel kunnen opleggen om overlast van probleemjongeren effectief te bestraffen. Hierdoor kan het strafrecht bijdragen aan de leefbaarheid in steden en wijken.

Bovendien sluit het volgens de minister goed aan bij het snelrecht en de ontwikkeling van de Veiligheidshuizen, waarin gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie onder één dak samenwerken. De bewindsman zal zijn plan in de komende periode uitwerken met het oog op wetgeving.

Daarmee krijgen rechters mogelijkheden om beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals overlast in wijken en buurten. Zij kunnen een duidelijke functie vervullen en rechtstreeks kiezen voor de in het concrete geval meest gewenste reactie. Het Veiligheidshuis kan hierin een belangrijke rol vervullen, door een dossier samen te stellen op basis waarvan de rechter kan oordelen.
Provincie:
Tag(s):