woensdag, 8. juli 2009 - 11:30

Winstgevendheid niet-financiële ondernemingen daalt verder

Den Haag

In het eerste kwartaal van 2009 bedroeg de nettowinst van niet-financiële ondernemingen 22,7 miljard euro. Dat is 10,6 miljard euro minder dan in het eerste kwartaal van 2008. Daarmee is de winst voor het vijfde kwartaal op rij lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Nu ook daling van binnenlandse winsten

De daling van de nettowinst voor belastingen van niet-financiële ondernemingen werd in de vier kwartalen van 2008 nog vooral veroorzaakt door de teruglopende resultaten bij buitenlandse dochters. In het eerste kwartaal van 2009 namen echter voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis ook de verdiensten uit de productie in Nederland af. Het netto-exploitatieoverschot bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 23,3 miljard euro. Dat is 4,8 miljard euro lager dan in het eerste kwartaal van 2008.

Ook de investeringen in vaste activa waren in het eerste kwartaal van 2009 fors lager dan een jaar eerder. De investeringen daalden met 1,3 miljard euro tot 11,7 miljard euro. Sinds het eerste kwartaal van 2007 is een daling van de investeringen niet meer opgetreden.

Weer opname leningen

In het eerste kwartaal van 2009 namen niet-financiële ondernemingen per saldo voor 10,6 miljard euro aan leningen op. Hiervan was 5,6 miljard euro afkomstig van Nederlandse banken.

In het derde en vierde kwartaal van 2008 losten niet-financiële vennootschappen nog meer aan leningen af dan ze aan leningen opnamen. Sinds 2001, toen het CBS deze gegevens is gaan bijhouden, was het niet voorgekomen dat in twee opeenvolgende kwartalen per saldo aan leningen werd afgelost. De reden is dat het voor bedrijven moeilijker was geworden om leningen af te sluiten door de kredietcrisis. Ook is door de verslechterde economische vooruitzichten de behoefte om te lenen afgenomen.
Categorie:
Tag(s):