vrijdag, 9. oktober 2009 - 9:40

Woudenberg schenkt fietsen aan Dorcas

Woudenberg

Sinds 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de registratie, beheer en teruggave van verloren en gevonden voorwerpen. Bij verloren en gevonden voorwerpen kunt u denken aan sierraden, portemonnees, sleutels, maar ook fietsen behoren hiertoe.

De gemeente Woudenberg heeft op dit momenteel circa 50 verloren en gevonden fietsen in beheer. Om inwoners, die een fiets kwijt zijn geraakt, in de gelegenheid te stellen hun vermiste fiets terug te vinden, heeft de gemeente een tweetal kijkdagen georganiseerd. Deze kijkdagen hebben er helaas niet toe geleid dat er ook maar één fiets terugbezorgd is bij de rechtmatige eigenaar. Op juridische gronden is de gemeente daarmee officieel eigenaar geworden van deze fietsen.

De gemeente Woudenberg heeft besloten om de verloren en gevonden fietsen te schenken aan Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg. Dorcas zamelt geld en goederen in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Op 8 oktober 2009 overhandigde burgemeester Van Bergen de fietsen officieel aan de heer Koops van de Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg. Dorcas zal deze fietsen transporteren naar Oost-Europa, voor gebruik door de arme plaatselijke bevolking.

Burgemeester Van Bergen is blij dat voor de tweewielers een goede bestemming is gevonden. �Het verbaast me dat er mensen zijn die hun fiets kwijt zijn geraakt en toch weinig actie ondernemen om deze terug te krijgen. Dat zegt ook wel iets over onze consumptiemaatschappij. Dit staat in schril contrast met de armoede die nog steeds in Oost-Europa heerst. Met de Stichting Vrienden van Dorcas hebben we een betrouwbare partner gevonden die zich inzet voor armoedebestrijding in het oostelijk deel van Europa. De gemeente Woudenberg draagt hier graag een steentje aan bij.�
Provincie:
Tag(s):